Valmentajaksi tai seuratoimijaksi

Haluatko sinäkin olla mahdollistamassa lasten ja nuorten hyvää harrastusta? Urheilun ja liikkumisen lisäksi Vantaan Salamat tarjoaa mukavaa yhteistä toimintaa ja mahdollisuuksia osallistua seuratyöhön.


Ohjaajat ja valmentajat


Ohjaajat ja valmentajat ovat vapaaehtoispohjalta toimivia nuoria, lasten vanhempia ja muita aikuisia. Haemme jatkuvasti uusia henkilöitä mahdollistamaan lasten ja nuorten hyvää harrastusta. Koulutamme halukkaat tehtävään. Ohjaus- ja valmennustyöstä maksamme korvauksen.
Toimitsijat ja huolto

Vantaan Salamat järjestää vuosittain omia tapahtumia ja kilpailuja, joiden järjestämiseen tarvitaan seuran jäsenten panosta mm.
- toimitsijatehtäviin (mm. toimitsijat, ajanottajat, lanamiehet)
- huoltotehtäviin (mm. kioski, juomahuolto).

Toimitsijana oleminen on välttämätön osa kilpailuja, mutta tarjoaa tekijälleen mielenkiintoisen ja vaivattoman tavan osallistua aktiivisesti seuratoimintaan. Toimitsijatehtäviä voivat suorittaa sekä aikuiset että nuoret, jotka voivat tätä kautta saada arvokasta kokemusta sekä elämyksiä.
Suurin osa tehtävistä on helppoja ja koulutamme toimijat tehtäviin.

Tutustu toimitsijana oleminen on välttämätön osa kilpailuja, mutta tarjoaa tekijälleen mielenkiintoisen ja vaivattoman tavan osallistua aktiivisesti seuratoimintaan. toimitsijatehtäviä voivat suorittaa sekä aikuiset että nuoret, jotka tätä kautta saada arvokasta kokemusta elämyksiä. Tutustu tehtäväkuvauksiin